Uluslararası
Türk Dünyası
Araştırmaları
Sempozyumu

EKIM 12-16, 2018 / SEMERKAND

Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Araştırmaları

Dünyada, pek çok alanda olduğu gibi Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında da önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Devlet yöneticileri teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek halklarının refah seviyesini arttırmak için gayret ederken; aynı zamanda rakipleri karşısında başta askeri güç olmak üzere her konuda üstünlük sağlamak için de Fen ve Mühendislik alanlarında altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Bu ihtiyacın yanında siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler fen ve mühendislik alanlarında bilimsel çalışmalar yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Biz, bu sempozyum ile Fen ve Mühendislik alanlarında çalışmalar yapan akademisyenleri ve araştırmacıları bilimsel ortamda buluşturmayı, tanıştırmayı, bilgi paylaşımını amaçladık. Elde edilen bilimsel sonuçları yayımlayarak kamuoyunun hizmetine sunmak bizi mutlu edecektir.

Bildiri sunumları Türkçe, İngilizce ve Özbekçe yapılabilecektir.

Sempozyumumuz Fen ve Mühendislik alanlarında yapılmış bütün özgün akademik çalışmalara açıktır.

UTDAS’da buluşmak dileğiyle…

Türk Dünyası İktisadi ve İdari Bilimler Araştırmaları

UTDAS; farklı üniversite, kurum ve kuruluşlardan bilim insanlarının, araştırmacıların, öğrencilerin tüm İktisadi ve İdari Bilimler alanlarındaki araştırmalarını sunacakları uluslararası bilgi şöleni olacaktır.

UTDAS, İktisadi ve İdari Bilimler sempozyumu katılımcılarına fikir ve araştırmalarını paylaşabilme, iş birliktelikleri oluşturabilme ve geliştirme; ayrıca gelecekteki projeleri için partnerler bulabilme imkânı sunacaktır.

Bildiri sunumları Türkçe, İngilizce ve Özbekçe yapılabilecektir.

Sempozyumumuz İktisadi ve İdari Bilimlerin bütün alanlarında yazılmış özgün akademik eserlere açıktır.

UTDAS’ta buluşmak dileğiyle…

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları

İnsanoğlunu ilgilendiren mekânların, sosyal olay ve olguların nicel ve nitel yöntemlerle incelenmesi, hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak büyük önem arz etmektedir. Diğer alanlarda olduğu gibi Sosyal Bilimler alanında da yapılacak her türlü bilimsel çalışma dünya medeniyetlerine büyük katkı sağlayacaktır.

UTDAS, Sosyal Bilimler Araştırmaları sempozyumu tüm sosyal bilimler alanlarındaki katılımcılarına fikir ve araştırmalarını paylaşabilme, iş birlikleri oluşturabilme ve geliştirme ayrıca gelecekteki projeleri için partnerler bulabilme imkânı sunacaktır.

UTDAS Sosyal Bilimler Araştırmaları Sempozyum konuları, aşağıdaki bilimsel alanlardan oluşmaktadır;

Antropoloji Felsefe Psikoloji
Arkeoloji Güzel Sanatlar Sanat Tarihi
Coğrafya Hukuk Sanat ve Tasarım
Dil Bilimi İslami İlimler Sinema Televizyon
Davranış Bilimleri Medya ve İletişim Sosyoloji
Edebiyat Moda Tarih
Eğitim Bilimleri Müzik Turizm

 

Bildiri sunumları Türkçe, İngilizce ve Özbekçe yapılabilecektir.

Sempozyumumuz Sosyal Bilimlerin bütün alanlarında yazılmış özgün akademik eserlere açıktır.

UTDAS’da buluşmak dileğiyle…

Türk Dünyası Sağlık Bilimleri Araştırmaları

Dünyada, pek çok alanda olduğu gibi Sağlık Bilimleri alanında da önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Bütün devletler Sağlık alanında büyük yatırımlar yapmaktadırlar.  Sağlıklı yaşam insanoğlunun diğer aktivitelerini gerçekleştirebilmesi için de temel esastır. Bu sebeple bu alanda bilimsel çalışmalar yapılması büyük bir zorunluluktur.

Biz, bu sempozyum ile Sağlık Bilimleri alanlarında çalışmalar yapan akademisyenleri ve araştırmacıları bilimsel ortamda buluşturmayı, tanıştırmayı, bilgi paylaşımını ve elde edilen bilimsel sonuçları yayımlayarak kamuoyunun hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.

12-16 Ekim 2018 tarihlerinde Semerkand’da Sağlık Bilimleri alanında yapılmış çalışmaları bu sempozyum ile bir araya getirmek ve bu alanlarla ilgili bilim insanlarını böyle bilgi şöleninde buluşturabilmek bizleri mutlu edecektir.

Bildiri sunumları Türkçe, İngilizce ve Özbekçe yapılabilecektir.

Sempozyumumuz Sağlık Bilimleri alanlarında yapılmış bütün özgün akademik çalışmalara açıktır.

UTDAS’da buluşmak dileğiyle…

Önemli Tarihler

Bildiri Özet Gönderme Son Gün:
7 Eylül 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:
10 Eylül 2018

Katılım Ücreti Erken Dönem Son Ödeme Tarihi:
17 Eylül 2018

Katılım Ücreti Geç Dönem Son Ödeme Tarihi:
8 Ekim 2018

Sempozyum Başlangıç Tarihi:
12 Ekim 2018

Tam Metin Son Gönderim Tarihi:
18 Kasım 2018

Değerli Bilim İnsanları…
Orta Asya’nın mavi incisi olarak bilinen tarihi ipek yolunun kadim şehri Semerkant’ta düzenleyeceğimiz sempozyumumuzda sizleri aramızda görmekten büyük onur duyacağız. Şairler şehri olarak da bilinen Semerkant, Türk Kültürünün şekillenmesinde çok büyük payı olan önemli bir medeniyet merkezidir. Selçuklu döneminin ve Timur'un saltanatının önemli izleri bulunan Semerkant, mutlaka görülmesi gereken bir şehirdir.

UTDAS (Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu) adı altında düzenleyeceğimiz Sempozyumumuzda, kadim şehir Semerkant’ta Türk Dünyası başta olmak üzere bütün bilim insanlarını buluşturmayı hedeflemekteyiz. Dört ana başlık altında düzenleyeceğimiz sempozyumumuz, Türk dünyasındaki bilim insanlarının araştırma ve çalışmalarını tanıtıp tartışabilecekleri ilmi bir ortam oluşturacaktır.
Birçok ülkeden bilim insanı tarafından desteklenen ve katılma talepleri tarafımıza iletilen Sempozyumumuz aşağıdaki dört tematik başlık altında gerçekleştirilecektir:

  • Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırmaları
  • Türk Dünyası Sağlık Bilimleri Araştırmaları
  • Türk Dünyası İktisadi ve İdari Bilimler Araştırmaları
  • Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları

Sempozyumumuz "Yeni Akademik Teşvik Kriterleri" dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Sempozyum süresince sunulacak olan tebliğler, hakem sürecinden geçirildikten sonra elektronik ortamda web sitemizde Bildiri Kitabı veya Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümü olarak yayınlanacaktır.

Biz inanıyoruz ki UTDAS Türk Kültürüne ve bilim dünyasına büyük katkı sağlayacaktır.
Semerkant’ta buluşmak dileğiyle…

Düzenleme Komitesi

ADRES

SEMERKAND

TARİH

Cuma - Salı
12-16 EKİM 2018

KURULLAR

ONUR KURULU

Prof. Dr. Muzaffer Şeker (Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Rustam Halmuradov (Samarkand Davlat Universiteti Rektori)

Prof. Dr. Julıboy Eltazarov (Samarkand Davlat Universiteti-Özbekistan)
Prof. Dr. Curazade Cemşit Habibulla (Xocent Devlet Üniversitesi, Tacikistan
Prof. Dr. Han-Durdy Kurbanov (Acadmy of Sciences of Turkmenistan-Türkmenistan)
Prof. Dr. Huziie Hiroaki (Osaka Üniversitesi-Japonya)
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu (Michigan State University-ABD)
Prof. Dr. Ahmet Yaramış (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Caner Arabacı (Necmettin Erbakan Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Recai Aydın (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi-Bosna Hersek)
Doç. Dr. Zivar Hüseyn Baylan (Khazar University-Azerbaycan)
Doç. Dr. Aleksey Pılev (Saint Petersburg Üniversitesi-Rusya Federasyonu)
Doç. Dr. Kişimjan Eşenkulova (Manas Üniversitesi-Kırgızistan)
Doç. Dr. Yasin Bulduklu (Necmettin Erbakan Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Bashir Adamu (Modibbo Adama University of Technology-Nijerya)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Balık (Afyon Kocatepe Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kaya (Necmettin Erbakan Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş (Necmettin Erbakan Üniversitesi-Türkiye)

Dr. Abdiraşit Babataev (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Gündüz (Gaziantep Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karaman (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Ass. Prof. Dr. Ahmet Negm (Ayn Şems Üniversitesi) Mısır
Prof. Dr. Ahmet Taşğın (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmetcan Soleev (Samarkand Davlat Universiteti-Özbekistan)
Prof. Dr. Aliya Masalimova (el-Farabi Kazak Milli Üniversitesi-Kazakistan)
Prof. Dr. Aynur Kurmanaliyeva (el-Farabi Kazak Milli Üniversitesi-Kazakistan)
Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Azra Brankovuc (International University of Sarajevo-Bosna Hersek)
Uzm. Ballgyn Salykova (Zeheskazqan Universıtesi-Kazakistan)
Doç. Dr. Bekir Biçer (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Cemal İnce (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Doç. Dr. Dağıstan Şimşek (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilaram Salohiy (Samarkand Davlat Universiteti-Özbekistan)
Prof. Dr. Dosay Kenjetay (Ahmet Yesevi Üniversitesi-Kazakistan)
Doç. Dr. Elnure Azizova (Bakü Hazar Üniversitesi-Azerbaycan)
Doç. Dr. Elza Ismayılova (Bakü Hazar Üniversitesi-Azerbaycan)
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Akgöz (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Akdoğan (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Hakim Huşvaktov (Samarkand Davlat Universiteti-Özbekistan)
Prof. Dr. Hasan Güzelbekteş (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Kara (Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan Yılmaz (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. İlyas Gökhan (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Doç. Dr. Kadir Pepe (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemal Özcan (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Khondker Aktaruzzaman (International University of Sarajevo-Bosna Hersek)
Doç. Dr. Kımbat Karatışkanova (Ahmet Yesevi Üniversitesi-Kazakistan)
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Şeker (Uşak Üniversitesi)
Dr. Mehmet Tütüncü (SOTA Research Centre for Turkish and Arabic World-Hollanda)
Prof. Dr. Mevlan Jorakulov (Samarkand Davlat Universiteti-Özbekistan)
Dr. Öğr. Üyesi Mevludin Ibish (International Balkan University-Makedonya)
Doç. Dr. Mirsad Karic (International University of Sarajevo-Bosna Hersek)
Prof. Dr. Murat Öntuğ (Uşak Üniversitesi)
Prof. Dr. Musa Çifçi (Uşak Üniversitesi)
Prof. Dr. Muslihiddin Muhiddinov (Samarkand Davlat Universiteti-Özbekistan)
Prof. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Midilli (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yeniad (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Nagima Baytenova (el-Farabi Kazak Milli Üniversitesi-Kazakistan)
Dr. Naringül Margiziyeva (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Doç. Dr. Nuran Koyuncu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Orazpolat Ekayev (Acadmy of Sciences of Turkmenistan-Türkmenistan)
Prof. Dr. Osman Küçük (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Raşid Muhitdinov (el-Farabi Kazak Milli Üniversitesi-Kazakistan)
Dr. Reem Baza (Ministry of Awqah and Islamic Affairs-Kuveyt)
Prof. Dr. Rüştü Yeşil (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sefa Atik (Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Selahattin Avşaroğlu (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Semih Ekercin (Aksaray Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Semire Uzun Göçmen (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Doç. Dr. Sultanmurat Abzhalov (Ahmet Yesevi Üniversitesi-Kazakistan)
Dr. Tahir Aşirov (Acadmy of Sciences of Turkmenistan-Türkmenistan)
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Gök (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Dr. Ulanbek Alimov (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Ümit Gürbüz (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Yeşilçiçek (Uşak Üniversitesi)
Prof. Dr. Yakup Bulut (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Doç. Dr. Zikiriya Jandarbek (Ahmet Yesevi Üniversitesi-Kazakistan)

Arş. Gör. Mehmet Yağcı (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
sempozyum@utdas.com

PROGRAM

Sempozyum Programı Kabul Edilen Bildirilerin Netleşmesinden Sonra Yayınlanacaktır.


KÜLTÜREL GEZİ PROGRAMI
Buhara ve Semerkand’daki bütün tarihi mekanlara özel kültürel gezi programımız konaklama hizmeti ile birlikte verilecektir.

12 Ekim 2018 Cuma: İstanbul'dan Gidiş
13 Ekim 2018 Cumartesi: Buhara (İsmail Semani ve Çeşme-i Ayub Makberesi, Bolo Havuz Camisi ve Buhara Arki, Kükaldaş Medresesi, Nadir Divanbeg ve Hanaka Tekkesi, Magoki-Attari Camisi, Toki Sarrafon, Telpakfuruşon, Zargaron, Abdullahan Pazarları, Uluğ Beg ve Abdülaziz Han Medreseleri, Minare-i Kalon, Mir Arab Medresesi)
14 Ekim 2018 Pazar: Buhara (Hz. Nakşibendi Tekkesi ve Amir Alim Han Çarminarı, Gijduvaniy Tekkesi ve İmam Buhari Camisi)
14 Ekim 2018 Pazar Akşam Semerkand'da Konaklama
15 Ekim 2018 Pazartesi: Semerkand (Sempozyum)
16 Ekim 2018 Salı: Semerkand (Timur Tekkesi, Registan Meydanı, Bibi Hanım Camisi, Hızır Camisi, Şahi Zinde Türbesi, Hz. Danyar Tekkesi ve Uluğ Beg Hangahı)
17 Ekim 2018 Çarşamba: İstanbul'a Dönüş
*Semerkand ve Buhara'daki gezi programımız rehberler eşliğinde gerçekleşecektir.

DESTEKLEYENLER

Katılım ve Konaklama

SEMPOZYUM KATILIM ÜCRETLERİ
Konaklama Ücreti İçin Dolar IBAN NO: TR61 0020 9000 0043 6412 0000 02
Katılım Ücreti İçin TL IBAN NO: TR88 0020 9000 0043 6412 0000 01
Ziraat Katılım Denizli Şubesi

Not 1: Katılım ücretini ilgili hesaba yatıran katılımcılarımız açıklama kısmına parayı kimin ya da kimlerin adına yatırdıklarını net olarak belirtmelidir.

Not 2: Katılım ücreti yatırıldıktan sonra dekontun mail yoluyla bizlere ulaştırılması gerekmektedir.

Not 3: Bir katılımcı bir kayıt ücreti ile en fazla iki bildiri sunabilir. Çok yazarlı bildirilerde bir katılım ücreti ile en fazla iki kişi katılabilir.

Kayıt Ücreti

1000 TL

Ulaşım

$645

Konaklama
Kültürel Gezi

$550

*Belirtilen ücrete Özbekistan içindeki ulaşım, geziler, müze giriş ücretleri, kahvaltı ve öğle yemeği dahil, uçak bileti hariçtir.

**Konaklama 4 yıldızlı otellerde yapılacaktır.

Özet Gönder

Değerli katılımcılar, 12-16 Ekim 2018 tarihleri arasında Semerkant’ta düzenleyeceğimiz UTDAS’a gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Bildiri özetiniz kurullarımız tarafından değerlendirilecek ve sonuç size 10 Eylül 2018 tarihinden itibaren e-mail yolu ile bildirilecektir.

Saygılarımızla…

Not 1: Gönderilen özetler en az 150, en fazla 250 kelime olmalı; en az 3, en fazla 5 anahtar kelime içermelidir.

Not 2: Özetlerde yazarın veya yazarların unvan, üniversite, fakülte, e-posta bilgileri dipnot olarak mutlaka bildirilmelidir.

İLETİŞİM

 

Sekreterya
Arş. Grv. Mehmet YAĞCI
Tel: 0530 061 51 66

 

Düzenleme Kurulu Adına

Doç. Dr. Yasin BULDUKLU
Tel: 0532 333 08 22

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BALIK
Tel: 0535 948 22 97

Dr. Öğr. Üyesi Yakup KAYA
Tel: 0505 453 18 56

TOP